logopedische praktijk de ladder 
   
 

 

Specialisaties

Wij zijn drie voltijds werkende logopedisten die zich specialiseerden in één of twee specifieke domeinen van de logopedie: stotteren, stemproblemen en gehoorstoornissen.

In de logopedische praktijk “De Ladder” kunt u terecht voor screening, uitgebreid onderzoek, therapie en/of advies.

Wij werken met (jonge) kleuters, kinderen, tieners, adolescenten en volwassenen.

 

Stotteren en andere vloeiendheidsproblemen

Een logopedist-stottertherapeut behandelt meer dan alleen stotterproblemen. Hij behandelt zogenaamde ‘vloeiendheidsproblemen'. Dat zijn spreekproblemen met als gemeenschappelijk kenmerk dat de vlotte opeenvolging van klanken in mindere of meerdere mate verstoord wordt.

Tot de vloeiendheidsproblemen behoren naast stotteren ook broddelen en spreekvrees.

Meer informatie over vloeiendheidsproblemen (stotteren, broddelen, spreekvrees) of over het onderzoek en de behandeling van vloeiendheidsstoornissen.

Terug naar begin pagina

 

Stemproblemen

Iemand heeft een stemprobleem wanneer zijn of haar stem om een of andere reden niet adequaat kan voldoen aan de eisen die eraan gesteld worden. Dat kan zijn om verschillende redenen: omdat de stemkwaliteit beneden peil is (bv. heesheid), omdat het stemvolume (te) beperkt is of het stembereik (toonhoogte) ondoelmatig (bv. te hoog, te laag) of ondermaats…

De diagnose van een stemstoornis wordt steeds door een neus-keel-oorarts gesteld. Om de behandeling precies op maat te kunnen plannen, zal de logopedist-stemtherapeut vaak nog bijkomend logopedisch stemonderzoek verrichten.

Meer informatie over stemproblemen of over het stemonderzoek of de stemtraining.

Terug naar begin pagina

 

Gehoorproblemen

Slechthorendheid is meer dan het niet hard horen van geluiden. Bij gehoorverliezen kunnen de geluiden ook vervormd worden gehoord, soms doffer en soms juist heel scherp. Vaak is het oor weliswaar minder gevoelig voor zachte geluiden maar juist extra gevoelig voor harde geluiden, waardoor deze sneller als pijnlijk ervaren worden.

Slechthorenden hebben vaak meer last van omgevingslawaai dan normaalhorenden. Dit treedt al op bij beperkte gehoorverliezen. Feestjes, gezellige achtergrondmuziek, rumoer in de klas, het kringgesprek, vergaderingen, door elkaar pratende mensen, enz. zijn moeilijke situaties voor slechthorenden.

Mogelijk is bij gehoorverlies ook het vermogen om richting te bepalen verminderd; m.a.w. men weet niet waar geluiden vandaan komen.

Al deze factoren dragen ertoe bij dat de slechthorenden sneller onzeker kunnen worden en zich buitengesloten gaan voelen.

Uiteraard kan gehoorverlies van bij de geboorte of op zeer jonge leeftijd van grote invloed zijn op de spraak- en taalontwikkeling en dus op de hele ontwikkeling van het kind.

Meer informatie over gehoorstoornissen of over het onderzoek en de behandeling van gehoorproblemen.

Terug naar begin pagina

 

 

www.deladder.be    info@deladder.be