logopedische praktijk de ladder 
   
 

 

Honoraria

Wij zijn geconventioneerde logopedisten. Dat betekent dat in onze praktijk de honoraria worden gehanteerd zoals die voor alle geconventioneerde logopedisten door het RIZIV worden vastgelegd.

In onderstaande tabel kunt u de tarieven aflezen die gelden vanaf 1 januari 2011:

   Honorarium 
Logopedisch onderzoek met schriftelijk verslag (bilan):   
€ 28,77 per half uur onderzoek
Logopedische behandelsessie (30 min.)
€ 20,55
Logopedische behandelsessie (60 min.)
€ 41,10

Voor de behandeling van stotteren zijn ook behandelsessies van 60 minuten mogelijk.

Terug naar begin pagina

 

Tussenkomst

Voor tal van logopedische stoornissen is er, mits bepaalde voorwaarden, een gedeeltelijke tussenkomst van het RIZIV voorzien (zie onderstaande tabel).

  • Voor vloeiendheidsproblemen (stotteren) is een tussenkomst voorzien vanwege het RIZIV ongeacht de leeftijd.

  • Voor stemstoornissen komt het RIZIV tussen in de kosten, wanneer het gaat om organische problemen (bv. stembandknobbels, poliepen, stembandverlamming e.d.).

  • Voor gehoorrevalidatie is er tussenkomst voorzien van het RIZIV onder volgende voorwaarden: er moet een gemiddeld gehoorverlies zijn van min. 40dB aan het beste oor en de cliënt moet therapie volgen of gevolgd hebben in een revalidatiecentrum.

Bovenstaande informatie is niet volledig. Aanvullende informatie kan het beste worden opgevraagd bij de eigen mutualiteit.

In onderstaande tabel vindt u de verzekeringstegemoetkomingen in euro die van toepassing zijn voor de verstrekkingen verricht door geconventioneerde logopedisten vanaf 1 januari 2011:

   Honorarium 
Verzekeringstegemoetkoming
   
rechthebbende
met voorkeur-
regeling
rechthebbende
zonder voorkeur-
regeling
Onderzoek (+bilan)
€ 28,77 per 30 min.
€ 25,90
€ 21,58
Behandelsessie 30 min.
€ 20,55
€ 18,50
€ 15,42
Behandelsessie 60 min.
€ 41,10
€ 36,99
€ 30,83

Terug naar begin pagina

 

Administratie

De mogelijkheid tot tegemoetkoming in de behandelingskosten door de ziekteverzekering (RIZIV) dient altijd te worden aangevraagd met de nodige documenten. Om in aanmerking te komen moeten er door de cliënt vier documenten bij het ziekenfonds worden binnengebracht (of opgestuurd):

  1. Bij de start van de behandeling twee medische voorschriften door een neus-keel-oorarts OF een kinderarts OF een psychiater/neuroloog: één voor het logopedisch onderzoek (gedateerd voorafgaand aan het logopedisch onderzoek), en één voor de eigenlijke logopedische behandeling (en dus gedateerd na het logopedisch onderzoek). Voorschriften voor logopedie bij gehoorproblemen moeten worden verstrekt door een revalidatiearts. Voor de aanvraag van een verlenging van de behandeling volstaan voorschriften van de huisarts.
  2. Een aanvraagformulier van het ziekenfonds voor tegemoetkoming in de kosten van de logopedische revalidatie. U kan zo'n formulier opvragen bij uw mutualiteit. De meeste logopedisten verschaffen dit aanvraagformulier zelf aan hun cliënten.
  3. Een logopedisch bilan. Dat is een schriftelijk verslag van de behandelende logopedist met daarin de onderzoeksgegevens, een motivering voor therapie en een samenvatting van wat de behandeling zal inhouden.
    In geval van een eerste aanvraag heet dit een aanvangsbilan. In geval van een aanvraag tot verlenging van de behandeling maakt de logopedist een evolutiebilan.

Deze vier documenten worden door de cliënt bij zijn verzekeringsinstelling (mutualiteit) bezorgd. Enige tijd later ontvangt hij van de mutualiteit schriftelijk een beslissing over het wel of niet in aanmerking komen voor een tegemoetkoming vanwege RIZIV of mutualiteit.

Terug naar begin pagina

 

 

www.deladder.be    info@deladder.be